Hợp đồng mua bán đất viết tay không công chứng được không?

18/03/2024 | 02:17 7 lượt xem Tài Đăng

Mua bán bất động sản (BĐS) không chỉ là một hoạt động đơn giản mà còn là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chú ý và nắm vững các quy định pháp lý. Đây là một lĩnh vực mang lại giá trị tài sản lớn, với ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và cuộc sống của cộng đồng. Quá trình mua bán bất động sản không chỉ đơn thuần là việc chuyển nhượng quyền sở hữu giữa các bên mà còn là sự kết nối giữa nhu cầu nhà ở, đầu tư và phát triển kinh tế. Từ việc tìm kiếm thông tin, thăm dò thị trường đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý, tất cả đều yêu cầu sự cẩn trọng và hiểu biết. Vậy hiện nay Hợp đồng mua bán đất viết tay không công chứng được không?

Hợp đồng mua bán đất có bắt buộc phải công chứng hay không?

Để thực hiện một giao dịch mua bán BĐS, đầu tiên, các bên liên quan cần phải hiểu rõ các quy định của pháp luật. Điều này bao gồm các quy định về quyền sở hữu, quyền và nghĩa vụ của các bên, các hạn chế và điều kiện cần thiết. Sự hiểu biết sâu rộng về pháp luật giúp tránh được những rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của mỗi bên trong giao dịch.

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 167 trong Luật đất đai 2013, việc công chứng và chứng thực các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất là một bước quan trọng và bắt buộc. Cụ thể, các loại hợp đồng như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đều phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản theo quy định tại điểm b khoản này.

Trong số các loại hợp đồng được quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hay còn gọi là hợp đồng mua bán đất đai, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Quá trình mua bán đất đai không chỉ đơn giản là việc trao đổi tài sản mà còn liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, và trách nhiệm pháp lý của các bên. Do đó, việc công chứng hợp đồng mua bán đất đai tại tổ chức hành nghề công chứng hợp pháp không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là bước quan trọng đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý của giao dịch.

Bằng việc công chứng, hợp đồng mua bán đất đai được xác nhận chính thức, tạo ra một văn bản pháp lý có giá trị và rõ ràng cho cả hai bên tham gia giao dịch. Điều này giúp tránh được những tranh chấp pháp lý sau này và đảm bảo quyền lợi của cả người mua và người bán.

Ngoài ra, việc công chứng hợp đồng mua bán đất đai cũng là cơ hội để các bên tham gia được tư vấn và hỗ trợ về các quy định pháp luật liên quan. Những chuyên gia tại tổ chức hành nghề công chứng có thể cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, giúp các bên hiểu rõ hơn về quy trình và các yếu tố quan trọng cần chú ý trong quá trình mua bán đất đai.

Hợp đồng mua bán đất viết tay không công chứng được không?

Tóm lại, việc công chứng hợp đồng mua bán đất đai là một bước quan trọng và bắt buộc theo quy định của pháp luật. Qua việc này, tính chính xác và tính pháp lý của giao dịch được đảm bảo, đồng thời cung cấp cơ hội cho các bên tham gia được tư vấn và hỗ trợ pháp lý một cách chuyên nghiệp.

Hợp đồng mua bán đất viết tay không công chứng được không?

Mua bán bất động sản là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết về pháp luật và thị trường. Bằng cách thực hiện các bước cẩn thận và nắm vững quy định, các bên có thể đảm bảo một giao dịch thành công và bảo vệ quyền lợi của mình trong thị trường BĐS sôi động này.

Theo quy định tại điểm a, khoản 3 của Điều 167 trong Luật đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng phải được công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường. Điều này là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý của giao dịch, cũng như để tránh những tranh chấp sau này có thể xảy ra do vi phạm về hình thức.

Việc giao dịch, mua bán đất đai chỉ bằng giấy tờ viết tay mang theo nhiều rủi ro pháp lý. Trong thực tế, hợp đồng viết tay thường không đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết để hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Có thể xảy ra trường hợp một bên vi phạm cam kết hoặc không thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng vì hợp đồng không được công chứng nên khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của bên bị tổn thất.

Một ví dụ điển hình là khi một bên đã trả hết tiền mua đất nhưng quyền sử dụng đất vẫn thuộc về bên bán. Trong trường hợp này, nếu hợp đồng mua bán không được công chứng, bên mua đất có thể gặp khó khăn trong việc chứng minh quyền lợi của mình và đòi lại tài sản đã trả tiền.

Do đó, việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý của giao dịch. Công chứng viên sẽ đảm bảo rằng các yếu tố cần thiết đã được thỏa thuận một cách rõ ràng và đầy đủ, từ đó giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên trong quá trình giao dịch mua bán đất đai.

Trường hợp chuyển nhượng trước ngày 01/07/2014

Theo quy định tại khoản 54 của Điều 2 trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung khoản 1 của Điều 82 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền, các trường hợp sau đây không được yêu cầu nộp hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu:

a) Đất được sử dụng do nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
b) Đất được sử dụng do nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và Nghị định này;
c) Đất được sử dụng do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều này có nghĩa là, nếu người sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu người nhận chuyển nhượng nộp hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (không yêu cầu hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực).

Tóm lại, theo quy định này, có hai trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay mà không cần công chứng hoặc chứng thực. Đó là đất đã chuyển nhượng từ ngày 01/1/2008 đến trước ngày 01/7/2014 và có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; hoặc đất đã được chuyển nhượng trước ngày 01/1/2008. Những quy định này giúp tối ưu hóa thủ tục và giảm bớt gánh nặng pháp lý đối với người sử dụng đất.

Trường hợp chuyển nhượng từ ngày 01/07/2014

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 của Điều 167 trong Luật Đất đai, các loại hợp đồng như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý của các giao dịch liên quan đến đất đai và tài sản kèm theo.

Thêm vào đó, theo quy định của Điều 211, Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014. Từ thời điểm này, mọi giao dịch chuyển nhượng đất đai hoặc nhà đất đều phải tuân thủ quy định về việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng. Việc này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch, đồng thời đảm bảo tính pháp lý và minh bạch của các giao dịch trên thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, Khoản 2 của Điều 129 trong Bộ luật Dân sự 2015 cung cấp một điều khoản đặc biệt cho trường hợp giao dịch dân sự vi phạm quy định bắt buộc về công chứng hoặc chứng thực. Theo đó, nếu một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng, Tòa án có thể ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó mà không cần việc công chứng hoặc chứng thực.

Tóm lại, hiện nay có hai trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay mà không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2014, khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất đai hoặc nhà đất, việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng là bắt buộc, trừ khi có quyết định của Tòa án trong trường hợp đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các giao dịch bất động sản, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề Hợp đồng mua bán đất viết tay không công chứng được không?. Hãy theo dõi Luật đất đai để biết thêm nhiều kiến thức pháp lý về đất đai khi xử lý các tranh chấp đất đai nhé!

Câu hỏi thường gặp:

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay?

– Có Giấy chứng nhận;
– Đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Trong thời hạn sử dụng đất.
Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Có đòi lại được đất khi mua bán đất bằng giấy viết tay hay không?

Về giao dịch dân sự vô hiệu có hậu quả pháp lý như sau:
Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.
Theo đó, căn cứ theo Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 và Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, mua bán, chuyển nhượng bằng giấy viết tay mà bên chuyển nhượng hoặc người có quyền lợi liên quan muốn “đòi lại” thì vẫn thực hiện được nếu có căn cứ yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc bên nhận chuyển nhượng trả lại quyền sử dụng đất.
Vậy, có thể yêu cầu tòa án công nhận giao dịch dân sự vô hiệu lực, yêu cầu bên bán trả lại quyền sử dụng đất hoặc yêu cầu bên bán trả lại đầy đủ tiền.

5/5 - (1 vote)