Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất để làm gì?

23/05/2024 | 02:56 84 lượt xem Tài Đăng

Đo đạc đất đai không chỉ là một công việc đơn thuần mà còn là quá trình quan trọng, đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận. Các cán bộ đo đạc phải sử dụng các thiết bị kỹ thuật như GPS, máy đo laser và các công cụ đo lường khác để xác định chính xác diện tích và các ranh giới của một thửa đất. Mục đích chính của việc đo đạc đất đai là để cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về diện tích và địa hình của một khu vực đất cụ thể. Thông tin này sau đó được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm quản lý hành chính của nhà nước về đất đai và việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến sử dụng đất. Khi kết thúc quá trình đo đạc, kết quả sẽ được ghi nhận trong Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất. Cùng tìm hiểu quy định về nội dung này tại bài viết Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất để làm gì? sau đây:

Cơ quan nào có thẩm quyền đo đạc, xác định lại ranh giới đất?

Đối với cộng đồng, việc đo đạc đất đai cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền sở hữu đất và giải quyết tranh chấp đất đai. Chính xác và công bằng trong việc đo đạc đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và giữ cho quá trình phát triển đô thị và nông thôn diễn ra một cách hợp lý và bền vững.

Căn cứ vào các quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đã được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 148/2020/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai được quy định với các chức năng và nhiệm vụ cụ thể nhằm phục vụ cho việc quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả.

Đầu tiên, Văn phòng đăng ký đất đai được xác định là một đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Đây là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. Văn phòng này có nhiệm vụ chính là thực hiện các hoạt động đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất. Cụ thể, chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất để làm gì?
  1. Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất: Đây là công việc quan trọng để xác định chính xác quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản đối với các thửa đất cụ thể. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện bởi Văn phòng đăng ký đất đai.
  2. Xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai: Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm về việc thu thập, tổ chức và quản lý thông tin về đất đai, bao gồm cả hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu liên quan. Việc đo đạc và chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính giúp đảm bảo thông tin về đất đai được cập nhật và chính xác.
  3. Thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các hoạt động thống kê, kiểm kê về đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai như điều tra, đánh giá đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thuộc vào phạm vi hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.

Tóm lại, Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm đối với việc đo đạc, xác định lại ranh giới đất, cũng như thực hiện các hoạt động quản lý và cung cấp thông tin liên quan đến đất đai, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc sử dụng đất đai trong cộng đồng.

Ranh giới thửa đất được xác định như thế nào?

Ranh giới thửa đất là đường biên giới, ranh giới giữa các thửa đất khác nhau. Nó xác định ranh giới vật lý của một thửa đất, tức là định rõ ranh giới giữa lãnh thổ của một thửa đất và thửa đất lân cận. Ranh giới thửa đất thường được xác định bằng cách sử dụng các biện pháp đo đạc, định vị và đánh dấu trên thực địa để xác định ranh giới vật lý và pháp lý của mỗi thửa đất.

Tại khoản 1 của Điều 11 trong Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, có quy định cụ thể về việc xác định ranh giới thửa đất và các bước thực hiện để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình đo đạc đất đai.

Đầu tiên, trước khi tiến hành đo vẽ chi tiết, các cán bộ đo đạc phải tương tác chặt chẽ với người dẫn đạc, người này thường là một công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ địa phương có kiến thức sâu rộng về địa bản. Sự hỗ trợ và hướng dẫn từ người dẫn đạc là quan trọng để đảm bảo việc xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất được thực hiện đúng đắn. Cùng với đó, người sử dụng và quản lý đất cũng được yêu cầu tham gia vào quá trình này.

Quy trình xác định ranh giới và mốc giới thửa đất trên thực địa bao gồm đánh dấu các điểm chính trên thửa đất bằng các phương tiện như đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, hoặc cọc gỗ. Đồng thời, cần lập bản mô tả chi tiết về ranh giới và mốc giới thửa đất để làm căn cứ cho việc đo đạc sau này. Ngoài ra, người sử dụng đất cũng được yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất để làm căn cứ cho quá trình đo đạc.

Ranh giới thửa đất được xác định dựa trên hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo các kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án tòa án có hiệu lực, hoặc các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền. Trong trường hợp có tranh chấp về ranh giới, đơn vị đo đạc có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành giải quyết.

Nếu tranh chấp vẫn chưa được giải quyết trong quá trình đo đạc, và không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý, đơn vị đo đạc sẽ đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp và lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp để làm căn cứ cho các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo.

Từ những quy định này, có thể thấy rằng quá trình xác định ranh giới thửa đất không chỉ đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kỹ thuật cao từ phía cán bộ đo đạc mà còn cần sự phối hợp và hỗ trợ từ các bên liên quan để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình này.

Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất để làm gì?

Trong quản lý đất đai và bất động sản, việc xác định ranh giới thửa đất là rất quan trọng. Đối với chủ sở hữu thửa đất, ranh giới thửa đất xác định giới hạn của quyền sở hữu và quyền sử dụng đất. Đối với cơ quan chức năng và pháp luật, việc xác định ranh giới thửa đất là cơ sở để quản lý, điều chỉnh và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai và bất động sản. Khi kết thúc quá trình đo đạc, kết quả sẽ được ghi nhận trong Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất.

Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai và bất động sản. Chức năng chính của phiếu này là xác nhận chính xác và công nhận kết quả của quá trình đo đạc đất đai đã được thực hiện.

Cụ thể, phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất được sử dụng để:

  1. Chứng minh quyền sở hữu và sử dụng đất: Phiếu xác nhận này là bằng chứng pháp lý cho việc xác định diện tích và ranh giới của thửa đất, từ đó xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng của chủ sở hữu.
  2. Thực hiện các giao dịch bất động sản: Khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê đất đai, phiếu xác nhận kết quả đo đạc là một phần quan trọng của hồ sơ pháp lý. Nó là cơ sở để xác định giá trị của tài sản, đồng thời giúp đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.
  3. Thực hiện các thủ tục hành chính: Trong các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu đất, phiếu xác nhận kết quả đo đạc cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ quy trình pháp lý.
  4. Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp về ranh giới đất đai, phiếu xác nhận kết quả đo đạc có thể được sử dụng làm bằng chứng để đưa ra quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tóm lại, phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền lợi, thực hiện các giao dịch và thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý đất đai và bất động sản.

Mời bạn xem thêm: 

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất để làm gì?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật đất đai luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc về bài viết hoặc những vấn đề pháp ký liên quan, hay liên hệ với Luật đất đai. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp: 

Khi nào cần đo đạc hiện trạng thửa đất?

Trên thực tế, các trường hợp sau đây thì cần phải đo đạc hiện trạng thửa đất:
– Đo đạc theo trích lục để xây nhà, tránh trường hợp lấn chiếm đất.
–  Đo đạc để hoàn thành thủ tục thế chấp ngân hàng.
– Đo đạc thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.
– Đo đạc khi có biến động diện tích về thực tế, khác so với diện tích ban đầu được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Đo đạc hiện trạng thửa đất để giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai phát sinh.
– Đo đạc khi phát sinh đền bù, trưng thu, trưng mua,…

Nộp hồ sơ đo đạc hiện trạng thửa đất ở đâu?

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở tại Văn phòng đăng ký đất đai.
– Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân.
– Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.
– Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp tỉnh.

5/5 - (1 vote)