Sang tên sổ đỏ cho con hết bao nhiêu tiền?

13/11/2023 | 09:05 12 lượt xem Tài Đăng

Quy trình “sang tên sổ đỏ” không chỉ là một hành động hình thức đơn thuần mà còn đánh dấu sự chuyển giao trách nhiệm pháp lý và quản lý của tài sản. Điều này thường xuyên diễn ra trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai, và các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất. Quy trình này yêu cầu sự tham gia của các cơ quan chức năng để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình chuyển nhượng. Vậy khi sang tên sổ đỏ cho con hết bao nhiêu tiền?

Tiền thuế thu nhập cá nhân khi sang tên sổ đỏ cho con

“Thuế thu nhập cá nhân là một biện pháp thu nguồn thu nhập phổ biến trong hệ thống thuế của nhiều quốc gia. Được hiểu đơn giản, đây là một loại thuế trực thu, áp dụng đối với cá nhân dựa trên mức thu nhập mà họ đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc những người có thu nhập cao sẽ phải chịu mức thuế cao hơn so với những người có thu nhập thấp hơn.

Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi tặng cho quyền sử dụng đất (không có nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất) sẽ được xác định theo điểm c khoản 1 và khoản 4 Điều 16 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể:

Sang tên sổ đỏ cho con hết bao nhiêu tiền?

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá trị quyền sử dụng đất (căn cứ vào Bảng giá đất của tỉnh nơi có đất) x 10%.

Tuy nhiên, tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định các trường hợp thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, một trong các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đó chính là thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Như vậy, nếu như trong trường hợp những người không có mối quan hệ nêu trên nhận quà tặng là đất thì người được nhận quà tặng là đất sẽ phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân theo công thức tính trên do người này có phát sinh thu nhập từ nhận quà tặng là đất nhưng không phải là những người có mối quan hệ nêu trên tặng

Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ cho con

“Lệ phí trước bạ là một khoản tiền cố định mà cơ quan nhà nước đặt ra để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ lệ phí trước khi tài sản chuyển giao được đưa vào sử dụng. Điều này có nghĩa là khi một cá nhân hoặc tổ chức nhận được tài sản, như đất đai, và sau đó được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất đó, họ sẽ phải nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ có quy định các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ, theo quy định này thì một trong những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ đó chính  là đất là quà tặng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh, chị, em ruột với nhau

Như vậy, khi con (con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể) nhận quà tặng là đất từ bố mẹ (bố mẹ đẻ/nuôi/chồng/vợ) thì sẽ không phải nộp tiền lệ phí trước bạ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phí công chứng khi sang tên sổ đỏ cho con

“Phí công chứng, theo quy định của pháp luật, là một khoản chi phí mà những người thực hiện các thủ tục liên quan đến công chứng, như ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch quan trọng, hoặc lưu trữ bản sao, phải thanh toán cho văn phòng công chứng. Đây là một chi phí quan trọng và phổ biến trong các quy trình pháp lý, đảm bảo tính chính xác và pháp lý của các văn bản quan trọng.

Tại Điều 2 Văn bản hợp nhất số 61/VBHN-BTC được ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2019 có quy định tổ chức, cá nhân khi yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng sẽ phải nộp phí công chứng.

Sang tên sổ đỏ cho con hết bao nhiêu tiền?

Như vậy, khi bố mẹ tặng cho con đất, thủ tục đầu tiên là hai bên (bên nhận tặng cho và bên tặng cho) phải đến tổ chức hành nghề công chứng để làm thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho đất. Khi hoàn thành thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho đất thì bên yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cho đất phải thực hiện trả phí công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng đó

Phí thẩm định hồ sơ khi sang tên sổ đỏ cho con

“Phí thẩm định hồ sơ là một trong những loại phí bắt buộc mà người dân phải đóng để thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ và đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một chi phí quan trọng và không thể tránh khi liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đất nhà, hoặc các tài sản gắn liền với đất.

Phí thẩm định hồ sơ sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, căn cứ mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định nên mỗi tỉnh, thành có thể có mức thu khác nhau

Lệ phí cấp sổ đỏ khi sang tên sổ đỏ cho con

Lệ phí cấp sổ đỏ là một khoản phí mà người dân hoặc tổ chức phải thanh toán khi yêu cầu và nhận được sổ đỏ, một văn bản pháp lý quan trọng chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản kèm theo. Sổ đỏ thường được cấp bởi cơ quan quản lý đất đai hoặc chính quyền địa phương có thẩm quyền.

Căn cứ vào phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015 quy định Danh mục phí, lệ phí, trong tiểu phần II của phần B thuộc phụ lục này có quy định khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thì người yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất. Có nghĩa là khi bố mẹ tặng cho con đất, nếu như người sử dụng đất có yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; cấp trích lục bản đồ địa chính; văn bản; số liệu hồ sơ địa chính thì người này sẽ phải nộp tiền lệ phí cấp sổ đỏ, còn nếu như không có yêu cầu thì sẽ không phải nộp khoản tiền này. Lệ phí cấp Sổ đỏ hiện nay do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quyết định. Do đó, mức thu của từng tỉnh, thành phố là khác nhau.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Sang tên sổ đỏ cho con hết bao nhiêu tiền?″. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật đất đai với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Mời bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Quy định pháp luật về sổ đỏ như thế nào?

Theo quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật Đất đai 2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Điều kiện thực hiện sang tên sổ đỏ hiện nay là gì?

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền tặng cho quyền sử dụng đất như sau:
– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
Đất không có tranh chấp;
Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
Trong thời hạn sử dụng đất.
– Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai.
– Việc tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

5/5 - (1 vote)