Người chết có được hưởng thừa kế không?

17/04/2024 | 02:34 13 lượt xem Tài Đăng

Thừa kế, trong bối cảnh pháp lý, là một khái niệm quan trọng đề cập đến việc chuyển nhượng tài sản từ người đã qua đời (người testator) sang những người còn sống (người thừa kế). Tài sản này được gọi là di sản, và quy trình thừa kế thường đi kèm với nhiều quy định và quy trình pháp lý để đảm bảo rằng việc chuyển nhượng này diễn ra một cách công bằng và minh bạch. Vậy trong trường hợp Người chết có được hưởng thừa kế không?

Được hưởng thừa kế theo pháp luật trong những trường hợp nào?

Di sản không chỉ là những tài sản vật chất như tiền bạc, bất động sản, ô tô, trang sức, mà còn bao gồm cả các tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi từ hợp đồng, và các giá trị về tinh thần, văn hóa mà người đó đã để lại. Như vậy, di sản không chỉ là về số tiền và tài sản vật chất mà còn là về những giá trị, kỷ niệm và tâm hồn mà người đã kế thừa từ người thân đã qua đời.

Theo Điều 650 của Bộ luật Dân sự 2015, có những trường hợp đặc biệt được xác định để áp dụng thừa kế theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng người có di sản không thể không được quyền thừa kế chỉ vì không có di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực.

Trong trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế sẽ được xác định theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào ý định của người kế thừa. Điều này giúp tránh được những tranh chấp và xung đột gia đình do sự thiếu rõ ràng về ý định của người kế thừa.

Ngoài ra, khi di chúc không hợp pháp hoặc không có hiệu lực pháp luật, pháp luật sẽ can thiệp để quyết định vấn đề thừa kế. Điều này làm cho hệ thống pháp luật trở nên công bằng hơn và bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế được xác định theo pháp luật.

Thêm vào đó, trong trường hợp những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản, pháp luật cũng đặt ra các quy định cụ thể để giải quyết tình huống này. Điều này ngăn chặn việc lạm dụng quyền lợi hoặc việc từ chối trách nhiệm trong việc thừa kế.

Như vậy, việc xác định những trường hợp thừa kế theo pháp luật là cần thiết để bảo vệ quyền lợi và công bằng cho mọi bên liên quan, đồng thời tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết các tranh chấp liên quan đến di sản.

Người chết có được hưởng thừa kế không?

Người chết có được hưởng thừa kế không?

Quy trình thừa kế có thể được quản lý bởi luật pháp của mỗi quốc gia, với các quy định cụ thể về việc xác định người thừa kế, phân chia di sản, và giải quyết các tranh chấp liên quan. Quy định về thừa kế thường xuyên thay đổi để phản ánh các giá trị và nhu cầu của xã hội, cũng như để đảm bảo rằng quy trình thừa kế diễn ra một cách công bằng và minh bạch nhất. Vậy Người chết có được hưởng thừa kế không?

Theo quy định tại Điều 613 của Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế được xác định là cá nhân phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế, nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Điều này ám chỉ rằng chỉ những người sống vào thời điểm mở thừa kế mới có quyền được thừa kế, đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi của những đứa trẻ đã được sinh ra nhưng chưa ra đời vào thời điểm người để lại di sản qua đời.

Trong trường hợp người thừa kế được chỉ định theo di chúc không phải là cá nhân, thì họ cũng phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Điều này nhấn mạnh rằng quyền thừa kế không thể được chuyển nhượng cho các thực thể không phải cá nhân mà không có sự hiện diện thực tế của họ vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 611 của Bộ luật Dân sự cung cấp hướng dẫn cụ thể về thời điểm mở thừa kế. Thời điểm này được xác định là khi người có tài sản chết. Nếu có tranh cãi hoặc không rõ ràng về việc người đó đã chết, Tòa án sẽ tuyên bố thời điểm mở thừa kế theo quy định tại Điều 71 của Bộ luật Dân sự, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc xác định thời điểm quyết định quyền thừa kế.

Ngoài ra, địa điểm mở thừa kế được xác định tại nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Trong trường hợp không xác định được nơi này, thì địa điểm mở thừa kế sẽ là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản. Điều này nhấn mạnh vai trò của địa điểm trong việc quyết định thẩm quyền thừa kế và đảm bảo rằng quy trình thừa kế được tiến hành một cách công bằng và minh bạch.

Tổng cộng, quy định về người thừa kế và thời điểm, địa điểm mở thừa kế trong Bộ luật Dân sự 2015 nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của những người có quyền thừa kế và đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xác định và thực hiện quyền thừa kế.

Những người nào không được chia di sản thừa kế?

Thừa kế không chỉ đơn thuần là một quy trình pháp lý mà còn là một phần của cuộc sống và văn hóa xã hội, nơi mà sự kế thừa không chỉ là về việc chia nhau tài sản mà còn là về sự kế thừa những giá trị, những truyền thống và kỷ niệm gia đình. Đồng thời, quy trình thừa kế cũng thường kết hợp các yếu tố văn hóa, tôn giáo và tâm linh, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong việc thừa kế trên khắp thế giới.

Theo Điều 621 của Bộ luật Dân sự 2015, có quy định cụ thể về những người không được quyền hưởng di sản và điều kiện ngoại lệ khi họ vẫn có thể được hưởng di sản trong một số trường hợp đặc biệt.

Đầu tiên, đối với những người bị kết án về các hành vi cố ý gây tổn thương tính mạng, sức khỏe hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người để lại di sản, quy định rõ ràng rằng họ không được quyền hưởng di sản. Điều này nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền lợi và giá trị cuộc sống của người để lại di sản.

Tiếp theo, những người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản cũng không được quyền hưởng di sản. Điều này nhằm đảm bảo rằng những người có trách nhiệm với việc chăm sóc và nuôi dưỡng người để lại không thể lợi dụng tình huống để hưởng lợi từ di sản.

Ngoài ra, quy định cũng chỉ rõ rằng những người đã có hành vi xâm phạm tính mạng của người thừa kế khác nhằm hưởng di sản cũng không được phép thừa kế. Điều này đảm bảo rằng không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc lạm dụng quyền lợi trong việc thừa kế di sản.

Tuy nhiên, điều quan trọng là nếu người để lại di sản đã biết về hành vi của những người này và vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc, thì những người đó vẫn có thể được hưởng di sản. Điều này tôn trọng ý định của người để lại di sản và mở ra khả năng xem xét tình huống cụ thể của từng trường hợp.

Tóm lại, quy định về những người không được quyền hưởng di sản trong Bộ luật Dân sự 2015 nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và giá trị đạo đức, nhân phẩm trong việc thừa kế di sản, đồng thời cũng mở ra khả năng xem xét ngoại lệ trong trường hợp người để lại di sản có ý định cụ thể và rõ ràng.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ

Luật đất đai  đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Người chết có được hưởng thừa kế không?. Ngoài ra, chúng tôi  có hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp lý khác liên quan đến pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi qua số hotline để được đội ngũ Luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đưa ra giải đáp cho quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Thừa kế được phân loại như thế nào?

Thừa kế được chia thành 02 hình thức:
– Thừa kế theo di chúc: là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015).
– Thừa kế theo pháp luật: là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015).

Nguyên tắc chia di sản theo pháp luật như thế nào?

Việc phân chia di sản theo pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật, như phân chia đều nhau, theo thứ tự hàng thừa kế, phân chia cho những những người nằm trong diện thừa kế.
Phương thức phân chia gồm có phân chia theo hiện vật và theo giá trị của hiện vật, nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Đánh giá post