Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho con 2023

16/10/2023 | 04:55 71 lượt xem Tài Đăng

Giấy ủy quyền sử dụng đất không chỉ là một tài liệu hợp pháp đặc biệt mà còn là biểu tượng thể hiện sự sẵn sàng và đồng thuận giữa người sử dụng đất và người được ủy quyền sử dụng đất. Trong bất kỳ thỏa thuận nào về đất đai, giấy ủy quyền đóng vai trò không thể thiếu, vì nó là bản ghi chép cụ thể của các cam kết và trách nhiệm của cả hai bên. Mời quý bạn đọc tải ngay Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho con mới năm 2023 tại nội dung bài viết sau.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là mẫu giấy như thế nào?

Giấy ủy quyền sử dụng đất là một tài liệu hợp pháp đặc biệt, thể hiện sự đồng thuận giữa người sử dụng đất và người được ủy quyền sử dụng đất. Chức năng quan trọng của giấy ủy quyền này là để thể hiện và quy định quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong trường hợp có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một bên chủ sở hữu sang một bên khác.

Khi hai bên tạo ra một giấy ủy quyền sử dụng đất, họ đang thiết lập một cơ chế hợp pháp để quản lý và kiểm soát việc sử dụng đất đai. Điều này bao gồm việc xác định các điều kiện và ràng buộc về quyền và trách nhiệm của cả hai bên liên quan đến việc sử dụng đất. Bằng cách này, giấy ủy quyền đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quá trình sử dụng đất đai.

Mục đích chính của giấy ủy quyền sử dụng đất là định rõ quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai, từ đó xác định trách nhiệm của người sử dụng đất và người được ủy quyền sử dụng đất. Điều này giúp ngăn ngừa tranh chấp và xung đột trong tương lai và đảm bảo sự tuân thủ của cả hai bên đối với các cam kết và nghĩa vụ đã thỏa thuận. Giấy ủy quyền sử dụng đất đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và thể hiện tính chính trực và trách nhiệm trong quản lý tài sản đất đai.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho con mới năm 2023

Nội dung cần có trong giấy ủy quyền sử dụng đất

Hiện nay, nội dung liên quan đến giấy ủy quyền sử dụng đất vẫn chưa được hồi nhập vào hệ thống pháp luật, dẫn đến việc nhiều quy định và cam kết liên quan đến giấy ủy quyền vẫn chưa được ghi nhận chính thức. Tuy vậy, vẫn cần nhấn mạnh rằng dưới đây là những thông tin cơ bản mà nên có trong một giấy ủy quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong quá trình giao nhượng quyền sử dụng đất:

  1. Thông tin về bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền: Thông tin này bao gồm tên đầy đủ, số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, quốc tịch, số điện thoại. Trong trường hợp bên ủy quyền là một tổ chức, cần ghi thông tin về người đại diện của tổ chức đó.
  2. Nội dung ủy quyền: Giấy ủy quyền cần rõ ràng và chi tiết về mảnh đất được ủy quyền sử dụng, bao gồm số thửa đất, loại đất, hạng đất, diện tích, hoặc mọi thông tin liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  3. Thời gian ủy quyền: Cần ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc của ủy quyền sử dụng đất, bao gồm ngày, tháng, và năm.
  4. Phạm vi ủy quyền: Xác định liệu ủy quyền áp dụng cho toàn bộ diện tích mảnh đất hay chỉ một phần cụ thể của diện tích sử dụng đất.
  5. Quyền và nghĩa vụ của hai bên: Điều này bao gồm mô tả rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, bao gồm việc sử dụng đất, bảo trì, và các cam kết khác.
  6. Mức thù lao (nếu có): Có thể thỏa thuận về mức thù lao hoặc các điều khoản liên quan đến việc trả tiền giữa hai bên.
  7. Phương thức xử lý tài sản trên đất: Điều này có thể bao gồm quy định về việc tài sản trên mảnh đất như nhà cửa hoặc cơ sở sản xuất sẽ được quản lý và sử dụng như thế nào.
  8. Trường hợp chấm dứt ủy quyền: Quy định rõ ràng về các tình huống và điều kiện khi ủy quyền sử dụng đất có thể chấm dứt.
  9. Cách thức giải quyết tranh chấp: Một phần quan trọng để đảm bảo việc giải quyết tranh chấp có sự rõ ràng và thỏa đáng.
  10. Chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của các bên: Cuối cùng, giấy ủy quyền phải được ký kết và xác nhận bằng chữ ký hoặc điểm chỉ của tất cả các bên liên quan.

Dù chưa được hệ thống hóa trong pháp luật, việc tuân thủ những nguyên tắc và các nội dung trên sẽ đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình ủy quyền sử dụng đất, và giúp ngăn ngừa tranh chấp và xung đột trong tương lai.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho con mới năm 2023

Giấy ủy quyền sử dụng đất không chỉ giới hạn ở việc xác định quyền sử dụng, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định về quản lý và sử dụng đất, đặt ra các yêu cầu về bảo trì, cũng như định rõ việc xử lý tài sản trên đất trong tương lai. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên hoàn toàn hiểu rõ trách nhiệm của họ và có khả năng thực hiện theo đúng pháp luật.

Cách viết Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho con

Giấy ủy quyền sử dụng đất là thể hiện và thiết lập rõ ràng quyền và nghĩa vụ của cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền trong trường hợp có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một bên chủ sở hữu sang một bên khác. Nó là tài liệu mà người sử dụng đất cấp cho người được ủy quyền sử dụng đất, giúp xác định rõ quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của cả hai bên mà còn tạo ra sự minh bạch và an toàn pháp lý trong quá trình giao dịch đất đai.

Trước hết, ở đầu trang phải có phần Quốc hiệu và tiêu ngữ. Cụ thể là cụm từ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được viết ở giữa trang giấy.

Tiếp đến là phần tiêu đề của giấy ủy quyền, cụ thể là “GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT” cũng được viết ở giữa trang giấy, phía dưới dòng Quốc hiệu và tiêu ngữ.

Một nội dung rất cơ bản nhưng bắt buộc phải được ghi trong giấy ủy quyền sử dụng đất chính là thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, bao gồm: Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; quốc tịch; số điện thoại…Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì ghi thông tin của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

Tiếp đến là phần chính của giấy ủy quyền sử dụng đất, chính là phần “NỘI DUNG ỦY QUYỀN”. Trong phần này cần ghi rõ ràng và cụ thể các nội dung như sau: Số thửa đất; hạng đất; loại đất; Diện tích thửa đất; Thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… và các nội dung khác có liên quan đến mảnh đất cần ủy quyền.

Phần thời gian ủy quyền: Nên ghi rõ từ ngày/tháng/năm nào đến ngày/tháng/năm nào.

Tiếp đến, nên ghi rõ quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền để các bên có thể căn cứ vào đó để thực hiện công việc ủy quyền một cách chính xác.

Cuối cùng là xác nhận của các bên bằng chữ ký ở cuối trang.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cho con mới năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật đất đai luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý. Chúng tôi sẽ giải quyết hay cung cấp các dịch vụ về tư vấn pháp lý về làm sổ đỏ bao nhiêu tiền cho khách hàng, làm các một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Câu hỏi thường gặp:

Khi ủy quyền sử dụng đất cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Bên ủy quyền cần chuẩn bị các giấy tờ:
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu (trường hợp ủy quyền về tài sản chung thì cần giấy tờ cả vợ và chồng)
Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền (trường hợp ủy quyền tài sản chung như nhà đất…);
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giấy tờ bên nhận ủy quyền cần chuẩn bị gồm:
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu
Một số giấy tờ khác theo yêu cầu.

Thời gian giải quyết thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền sử dụng đất là bao lâu?

Thời hạn để công chứng từ 02 – 10 ngày làm việc từ ngày thụ lý hồ sơ đến ngày trả kết quả. Tuy nhiên, thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng uỷ quyền sẽ không tính vào thời hạn công chứng này.

Trường hợp người ủy quyền ở nước ngoài thì làm thủ tục công chứng tại cơ quan nào?

Theo quy định, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được công chứng văn bản ủy quyền.

5/5 - (1 vote)