Tại sao phải đấu giá quyền sử dụng đất?

15/04/2024 | 02:36 13 lượt xem Tài Đăng

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định một cách rõ ràng: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật” (khoản 1 Điều 54). Điều này đã một lần nữa làm nổi bật vai trò và giá trị của đất đai trong sự phát triển toàn diện của đất nước. Đất đai không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là một loại tài sản đặc biệt, không thể tạo ra bởi con người. Nó là nguồn lực cần thiết cho sản xuất, là một phần quan trọng của vốn quốc gia, và là tài nguyên đầu tư quan trọng của cả quốc gia và người dân. Thực tế đã chứng minh rằng, sự phát triển của một quốc gia không thể mà không phụ thuộc vào việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất. Việc quản lý và sử dụng đất đai một cách thông minh và bền vững không chỉ giúp tăng cường sức mạnh kinh tế mà còn là cơ sở để xây dựng một xã hội công bằng và phát triển. Vậy tại sao phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Những trường hợp nào phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất?

Đấu giá quyền sử dụng đất đã trở thành một hình thức phổ biến và hiệu quả mà Nhà nước sử dụng để giao đất và cho thuê đất. Đồng thời, nó cũng là một trong những nguồn thu quan trọng nhất của nhiều địa phương, đóng góp vào việc huy động nguồn vốn cho phát triển kinh tế – xã hội.

Theo khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai 2013, Nhà nước có quyền giao đất và thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong một loạt các trường hợp. Điều này nhằm mục đích tạo ra sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng đất đai, đồng thời khuyến khích các hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế xã hội.

Trong các trường hợp cụ thể, việc giao đất và thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đều được điều chỉnh rõ ràng và cụ thể:

1. Giao đất ở tại đô thị, tại nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân: Điều này nhấn mạnh việc đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc sử dụng đất để xây dựng nhà ở và phát triển cuộc sống.

2. Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua: Điều này khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào việc xây dựng nhà ở để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân.

Tại sao phải đấu giá quyền sử dụng đất?

3. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê: Việc phát triển hạ tầng giao thông và cơ sở hạ tầng khác đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

4. Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Điều này giúp tăng cường nguồn vốn cho các dự án phát triển hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

5. Sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại – dịch vụ: Việc phân bổ đất đai cho các mục đích sản xuất và kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội việc làm và tăng cường thu nhập cho cộng đồng.

6. Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích: Điều này nhấn mạnh việc bảo vệ và phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngành thủy sản.

7. Giao đất, cho thuê đất đối với đất được Nhà nước thu hồi: Điều này nhằm mục đích tái sử dụng đất đai đã được thu hồi để phát triển các dự án công trình công cộng và sản xuất kinh doanh.

8. Giao đất, cho thuê đất đối với những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp trong việc sử dụng đất đai một cách hiệu quả và bền vững.

Nói chung, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp như trên đều góp phần quan trọng vào việc quản lý và phát triển đất đai của đất nước, từ đó tạo ra sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho xã hội.

Trường hợp nào không phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Trong thực tế, đấu giá quyền sử dụng đất là một cách để Nhà nước tạo ra một cơ chế minh bạch và công bằng trong việc phân phối đất đai. Thay vì các phương thức trước đây hay các quy trình không minh bạch, việc sử dụng đấu giá giúp đảm bảo rằng mọi đối tượng đều có cơ hội cạnh tranh bình đẳng để sử dụng đất theo nhu cầu của họ. Điều này không chỉ tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình giao đất mà còn giúp hạn chế tối đa các vấn đề về tham nhũng và lạm phát. Vậy những trường hợp nào không phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Theo khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai 2013, Nhà nước có quyền giao đất và cho thuê đất mà không cần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể. Điều này nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của các đối tượng được ưu tiên trong việc sử dụng đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xã hội và kinh tế.

1. Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng: Trong những trường hợp này, việc giao đất nhằm phục vụ các mục đích cộng đồng như xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số, nhằm mục đích phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện đời sống của cộng đồng.

2. Sử dụng đất miễn tiền sử dụng: Các trường hợp như đất sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số hoặc đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, được miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

3. Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản: Đây là trường hợp cần thiết để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước, đóng góp vào phát triển kinh tế quốc gia.

4. Sử dụng đất để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư: Điều này nhấn mạnh vai trò của nhà ở xã hội và nhà ở công vụ trong việc cung cấp nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp và nhân viên nhà nước, cũng như những người bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển.

5. Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển nơi công tác: Điều này nhằm đảm bảo nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình chuyển công tác, góp phần vào việc duy trì và nâng cao hiệu quả làm việc của họ.

6. Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có thường trú tại các địa phương khó khăn: Đây là biện pháp hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân tại các khu vực vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Những trường hợp trên đều được xem xét và quyết định bởi các cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng đất đai, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tại sao phải đấu giá quyền sử dụng đất?

Trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay, vai trò của việc đấu giá quyền sử dụng đất là không thể phủ nhận. Đây không chỉ là một cách để Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, mà còn là một công cụ quan trọng trong việc tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường đất đai và bất động sản.

Thứ nhất, đấu giá quyền sử dụng đất là một phương thức giúp Nhà nước thu về nguồn thu lớn từ việc giao đất và cho thuê đất. Trong quá trình này, Nhà nước có thể huy động được nguồn vốn đáng kể để đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống cho người dân. Trong quá khứ, việc quản lý đất đai của các cơ quan nhà nước thường gặp nhiều hạn chế, dẫn đến việc thất thoát lớn nguồn thu đất. Giá đất do Nhà nước quy định thường thấp hơn nhiều so với giá thực tế trên thị trường, tạo ra sự chênh lệch giữa hai loại giá, góp phần vào việc thất thoát nguồn thu đất cho ngân sách.

Thứ hai, đấu giá quyền sử dụng đất tạo ra một cơ sở cho sự phát triển của thị trường đất đai và bất động sản. Thị trường này không chỉ là động lực cho sự phát triển của các ngành kinh tế khác mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến mức độ ổn định của nền kinh tế. Tình trạng bất ổn trong thị trường đất đai và bất động sản đã gây nhiều trở ngại cho các giao dịch liên quan đến đất, từ việc định giá đất cho đến việc tính thuế và thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. Việc đấu giá quyền sử dụng đất tạo ra một cơ chế minh bạch và công bằng hơn cho việc giao dịch đất, từ đó giảm bớt rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Thứ ba, việc đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tạo ra sự ổn định, minh bạch và công bằng trong quá trình giao đất và cho thuê đất. Trước đây, các hoạt động này thường diễn ra một cách không minh bạch và thường bị lạm dụng, dẫn đến hiện tượng tham nhũng và lạm phát. Việc áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo ra một cơ chế rõ ràng và công bằng, nơi mà tất cả các bên đều có cơ hội cạnh tranh một cách bình đẳng. Điều này giúp hạn chế tối đa các hoạt động không minh bạch và giảm thiểu các rủi ro pháp lý, góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

Mời bạn xem thêm: 

Thông tin liên hệ: 

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Tại sao phải đấu giá quyền sử dụng đất?“. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật đất đai với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giải đáp những vướng mắc của Quý khách hàng về bài viết và những vấn đề pháp lý liên quan. 

Câu hỏi thường gặp:

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất?

Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
+ Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
+ Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước
+ Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này
+ Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

Về giá khởi điểm đấu giá, căn cứ vào quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BTC, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người quyết định giá khởi điểm đấu giá đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Đồng thời, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng có thể ủy quyền hoặc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Tài chính quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

5/5 - (1 vote)