Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng là gì?

17/11/2023 | 09:30 5 lượt xem Tài Đăng

Giấy phép hoạt động xây dựng không chỉ đơn thuần là một giấy tờ chứng nhận quyền lợi của nhà thầu nước ngoài, mà còn là hệ thống các quy định và biện pháp kiểm soát được xây dựng bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Được cấp phép sau khi nhà thầu nước ngoài thành công trong việc đấu thầu theo những quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam, giấy phép này không chỉ đóng vai trò là một minh chứng vững chắc về uy tín, mà còn là một công cụ quản lý mạnh mẽ, đảm bảo sự chặt chẽ trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng. Chi tiết để hiểu thêm quy định về nội dung này, tham khảo bài viết Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng là gì? sau đây

Giấy phép hoạt động xây dựng là gì?

Giấy phép hoạt động xây dựng không chỉ là một văn bản chứng nhận quyền lợi của nhà thầu nước ngoài, mà còn là hệ thống quy định và kiểm soát được thiết lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Được cấp sau khi nhà thầu nước ngoài trúng thầu theo các quy định rõ ràng của pháp luật Việt Nam, giấy phép này không chỉ là vật chứng minh uy tín mà còn là công cụ quản lý chặt chẽ quá trình xây dựng.

Trong giáo trình pháp luật xây dựng, giấy phép hoạt động xây dựng được định nghĩa như một bước quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án xây dựng. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, qua quá trình kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, đồng ý cấp phép cho nhà thầu nước ngoài, chứng minh khả năng và uy tín của họ trong việc thực hiện các hợp đồng.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng là gì?

Nhìn chung, giấy phép hoạt động xây dựng không chỉ là sự chấp thuận hợp pháp, mà còn là cam kết từ phía nhà thầu nước ngoài về việc tuân thủ nghiêm túc các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động trong quá trình xây dựng. Nó không chỉ bảo vệ quyền lợi của nhà thầu mà còn đảm bảo tính an toàn và chất lượng cho các dự án xây dựng, đó là sứ mệnh của giấy phép trong ngành công nghiệp xây dựng đương đại.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng là gì?

Giấy phép hoạt động xây dựng là một tài liệu chiến lược, xác nhận rằng nhà thầu nước ngoài đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu được đặt ra bởi cơ quan quản lý. Nó không chỉ làm nổi bật tính chuyên nghiệp và năng lực kỹ thuật của nhà thầu, mà còn đặt ra những đòi hỏi nghiêm túc về quản lý dự án, an toàn lao động, và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Điều 102 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

– Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

– Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Như vậy, về nguyên tắc chung, nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 103 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

– Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).

– Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

– Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Như vậy, điều kiện cấp Giấy phép hoạt động xây dựng được quy định như trên.

Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng hiện nay như thế nào?

Trong bối cảnh ngày càng nâng cao chất lượng xây dựng và an toàn công trình, giấy phép hoạt động xây dựng không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là biểu tượng của cam kết và trách nhiệm của nhà thầu nước ngoài đối với sự thành công và phát triển bền vững của ngành xây dựng tại Việt Nam.

Căn cứ vào Điều 105 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép xây dựng như sau như sau:

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng là gì?

Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 104 Nghị định này xem xét hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 104 Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

2. Khi nhận Giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Giấy phép hoạt động xây dựng hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

a) Hợp đồng thầu đã hoàn thành và được thanh lý;

b) Hợp đồng không còn hiệu lực khi nhà thầu nước ngoài bị đình chỉ hoạt động, giải thể, phá sản hoặc vì các lý do khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch.

Lưu ý: Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài được hướng dẫn bởi Thông tư 38/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/08/2022.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng là gì?” đã được Luật đất đai giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc như Mẫu hợp đồng mua bán chung cư. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Mời bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Nội dung giấy phép xây dựng gồm những gì?

Theo Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020, phân theo nội dung thì giấy phép xây dựng gồm:
+ Giấy phép xây dựng mới;
+ Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
+ Giấy phép di dời công trình.
– Phân theo thời hạn thì giấy phép xây dựng được chia làm 2 loại đó là:
+ Giấy phép xây dựng có thời hạn: Loại giấy phép này được cấp cho các dự án xây dụng công trình, các loại công trình nhà ở, nhà dân có thời hạn sử dụng nhất định theo kế hoạch thực hiện.
+ Giấy phép xây dựng được cấp theo giai đoạn: Loại giấy phép xây dựng này được cấp phép đối với từng phần nhỏ của các công trình xây dựng hoặc là đối với từng công trình xây dựng của các dự án xây dựng trong quá trình thiết kế xây dựng của những dự án chưa được hoàn thiện xong.

Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là bao lâu?

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020 quy định như sau:
– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này. Thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

5/5 - (1 vote)