Hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất gồm gì?

01/12/2023 | 08:21 75 lượt xem Tài Đăng

Khi nhà nước thực hiện thi hành án hoặc thực hiện dự án thường sử dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là một thủ tục đặc biệt khác biệt nhiều đối với những phương án thông thường. Khi bạn mua bán đất đai bình thường bạn chỉ cần phải liên hệ với người bán sau đó kí hợp đồng mua bán và chuyển giao tài sản nhưng đối với việc mua bán thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì có nhiều sự khác biệt. Đầu tiên bạn cần phải thực hiện soạn thảo một bộ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy loại hình hồ sơ này được quy định như thế nào? Mời bạn đón đọc bài viết “Hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất” dưới đây của luật đất đai để có thêm những thông tin chi tiết về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

Loại đất nào được thực hiện đấu giá?

Để tiện quản lý và thực hiện phát triển nguồn đất thì nhà nước ta hiện nay chia đất đai thành nhiều loại đất với các mục đích sử dụng đất khác nhau. Nhiều loại đất nếu việc sử dụng có thể mang lại được nhiều nguồn lợi thì có thể được đưa ra đấu giá công khai để cho những người có nhu cầu cũng như có đủ điều kiện theo quy định được mua những diện tích đất này theo hình thức đấu giá.

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BT loại đất được thực hiện đấu giá phải thuộc Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

– Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai 2013; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

– Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

– Đất do UBND xã, phường, thị trấn; Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

– Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 Luật Đất đai 2013 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

Khi một mảnh đất được đưa ra đấu giá thì có nhiều việc liên quan đến mảnh đất này cần được thực hiện trước khi phiên đấu giá bắt đầu đó là hồ sơ thẩm định, hồ sơ đấu giá mảnh đất. Việc đưa ra những hồ sơ đấu giá này có thể giúp cho những cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xem xét xem việc đấu giá mảnh đất này đã phù hợp với quy định của pháp luật chưa, có vấn đề gì không.

Căn cứ Điều 7 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BT tổ chức đấu giá chuẩn bị hồ sơ đấu giá QSDĐ như sau:

– Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

– Hồ sơ thửa đất đấu giá bao gồm:

+ Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;

+ Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;

+ Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất
Hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Người trúng đấu giá QSDĐ phải nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất không?

Người trúng đấu giá cần phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất mà mình đã đấu giá được. Thời hạn của việc nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất này là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất gửi kèm với thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người trúng đấu giá QSDĐ thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá theo Điều 13 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BT như sau:

– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

– Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm các nội dung sau:

+ Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận;

+ Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;

+ Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá;

+ Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

– Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Hồ sơ trúng đấu giá quyền sử dụng đất“. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật đất đai với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn luật nhà ở Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người trúng đấu giá như thế nào?

Cụ thể Điều 14 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BT quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá theo quy trình sau:
 
– Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
– Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định tại Điểm d Khoản 5 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
 
– Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá.
 
– Cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá QSDĐ và UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
 
– Chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.

Đấu giá đất là gì?

Đấu giá đất (tên gọi đầy đủ là đấu giá quyền sử dụng đất) là một hình thức mua – bán hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong một cuộc đấu giá đất, người tham gia đấu giá sẽ đưa mức giá cho khu đất với mức giá khởi điểm và các bước giá được quy định bởi Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Tài chính được ủy quyền. Kết thúc phiên đấu giá, khu đất sẽ thuộc về người trả giá cao nhất và được chủ tịch UBND ra thông báo trúng đấu giá

5/5 - (1 vote)